Vedonlyöntiopas

Matkalla voittavaan vedonlyöntiin ja vedonlyönnistä elinkeino.

Urheiluvedonlyönnin maailmaa pukee mystisyyden viitta. Niin realimaailmassa kuin internet- ympäristössäkin aloitteleva vedonlyöjä voi löytää selviä signaaleja siitä, että on paljon ihmisiä jotka ovat vedonlyöntisijoittamisella vaurastuneet. Tutkiva törmää kuitenkin nopeasti mystisyyden muuriin selvittäessään, kuinka suuria panoksia ammattilaiset käyttävät vedoissaan, paljonko voisin tehdä rahaa vedonlyöntisijoittamisella ja miten tulisi menetellä päästäkseen alkuun.
Ammattivedonlyöjät ovat sulkeutuneet internetin dataviidakkoon omien suljettujen forumien taakse. Julkisissa viestimissä esiintyessään ammattisijoittaja on vaitonainen. Panoksista puhuttaessa puhutaan yksiköistä, jotka viittaavat panoksen prosentuaaliseen osuuteen käytössä olevasta pelikassasta. Rahasta ei puhu kukaan. Jää jokaisen omalle vastuulle selvittää onko vedonlyöntisijoittamisella mahdollista elättää itsensä ja perheensä. Tästä alkaa vedonlyöjän kivikkoinen tie, psykologinen taistelu itsensä kanssa, pyöreitä päiviä tietokoneen äärellä, pettymyksiä ja onnistumisen elämyksiä. Miksi liian harva selviää tästä voittajana?
Mainonta johdattelee irrationaaliseen pelikäyttäytymiseen


Vedonlyöntisijoittamisesta kiinnostuneen aloittelevan pelaajan ensimmäisiä kontakteja alaan on usein mainonta. Valitettavasti vihjealan mainonta on omiaan ruokkimaan vääristyneitä odotuksia vedonlyöntisijoittamisesta. Tällaiseen retoriseen ansaviidakkoon lankeaminen aikaisessa vaiheessa vedonlyöntiuraa johtaa lähes poikkeuksetta irrationaaliseen pelikäyttäytymiseen, tunteiden ohjailemana. Ansoihin langenneiden pelaajien negatiiviset kokemukset vedonlyöntisijoittamisesta reflektoituvat alan julkikuvaan.
Tyypillinen ja yleisin retorinen ansa on, voitollisen vedonlyönnin kannalta epärelevantti, yksittäisistä voitoista puhuminen joka kääntää pelaajan odotukset tulosten tarkastelussa liian suppealle aikavälille. Jokaisen pelaajan urallaan kohtaamiin tappioputkiin ei kiinnitetä huomiota, vaikka juuri näistä selviämiseen kulminoituu pelaajan menestys. Kukapa haluaisi markkinointiteknisistä syistä mainita sanaa ”tappio” kalliissa mainoksessaan? Pelaajaan istutetaan uskomus, että on uskomattomia ”pankkikohteita” joita harvakseltaan pelaamalla menestys on taattu. Valitettavasti näin kapeakatsoinen asia ei kuitenkaan ole.
Alan yritysten tendenssi johdatella pelaajien pelikäyttäytymistä manipulatiivisen markkinoinnin keinoin täysin väärään suuntaan on ymmärrettävissä vain liikkeenharjoittajien omien lyhytnäköisten liiketaloudellis- orientoituneiden intressien kautta. On vaikea kuvitella vedonlyönnin ammattilaista, joka ei todella havaitse moraalista epäkohtaa mainonnan ja asiakkaan edun välissä. Tuote on silloin tällöin sentään kunnossa, mutta käyttöohjeet puuttuvat.

Voidaan oikeutetusti sanoa, että useat alan toimijat sahaavat lankkua itsensä alta. Kaikeksi onneksi vedonlyöntimarkkinan globalisoituessa olemme saaneet vahvoja haastajia niin suomen rahapelipolitiikalle, kuin vihjemarkkinoillekkin ja menestyminen markkinoilla eettisesti arveluttavin keinoin alkaa olemaan entistä vaikeampaa. Siirtymävaihe asiakasta kunnioittavaan, eettisesti hyväksyttävään toimintatapaan on alkanunut.

Urheiluvedonlyöntisijoittaminen, jolla on potentiaalia haastaa jokainen sijoitustoiminnan osa-alue, on viimein nostamassa päätään ja saamassa ansaitsemaansa arvostusta.
Älä konsultoi tunteitasi

Ihmisen usko on heikko, se on yksinkertainen ja manipuloitavissa. Se pyrkii pahasta kohti hyvää, negatiivisesta kohti positiivista, vaikeasta kohti helppoa -ihminen uskoo sen mitä ihminen haluaa uskoa. Kukapa ei haluaisi uskoa taloudellisen mullistuksen voivan tapahtua viikonlopun huippuvedoilla jatkuvan sijoittamisen sijaan? Retorinen mainonta ei halua muuttaa näitä vääriä perusolettamuksia, se vahvistaa niitä ja ruokkii mielikuvia, sillä olemassaolevien väärien uskomusten vahvistaminen on helpompaa, kuin niiden korvaaminen uusilla ja todenmukaisilla.
Hanki tietoutta vedonlyönnistä itseäsi kokeneemmilta vedonlyöjiltä, lue keskusteluja ja kirjoja sekä muita asiantuntevia tietolähteitä. Älä ota mainonnasta tai kokemattomilta vedonlyöjiltä vaikutteita omaan pelikäyttäytymiseesi. Älä konsultoi tunteitasi, vaan käsittele asioita rationaalisesti analysoiden matemaattisten tosiasioiden pohjalta.
Ensimmäinen tappioputki vedonlyöjän suurin haaste

Eihän hyvillä ja viimeisen päälle harkituilla vedoilla voi tulla tappioita, ei ainakaan montaa peräkkäin? Ikävä kyllä pitkät tappiosarjat kuuluvat vedonlyöntisijoittamiseen yhtälailla kuin voittoputket. Siinä kun pörssisijoittaja katsoo kaikessa rauhassa kurssin aaltoilua toistakymmentä vuotta, vedonlyöntisijoittajalla kärsivällisyys loppuu parhaimmillaan viikonlopussa. Asennoitumisessa olisi siis tarkistettavaa.
Kuinka pitkistä tappioputkista sitten puhutaan, kun ne kerran ovat välttämätön paha? Hyvällä analyysilla pelaavan pelaajan informaatioetu kampeaa pelejä väkisin voiton puolelle. Sadan vedon sarjassa puhutaan vielä onnen kaupasta, mutta tuhat vetoa näyttää totuuden jo suurella todennäköisyydellä. Tästä suuremmissa sarjoissa tappiolle jääminen on jo äärimmäisen epätodennäköistä, mikäli käytetyt arviot ovat odotusarvoltaan voitollisia.
Moni pelaaja menettää malttinsa jo täysin merkityksettömän lyhyissä tappiosarjoissa. Tämä ilmenee joko sijoitustoiminnan lopettamisena, tai ylireagointina joka johtaa irrationaalisiin ratkaisuihin ja jopa pelikassan menetykseen. Tavallista on, että koettu tappiosarja yritetään paikata nostamalla panostustasoa, vaikka matemaattisesti oikea ratkaisu olisi vähentää panostustasoa ja odottaa tappioputkea väistämättä seuraavaa nousukautta. Tämä on konkreettinen esimerkki siitä, että pelaaja konsultoi tunteitaan juuri silloin, kun ne ovat heikoimmillaan, rationaalisen sekä tosiasioihin tukeutuvan tarkastelun sijaan.
Looginen toiminta vie kriisin ylitse

Kun logiikka pettää ja tunteet ottavat vallan, pelikassan tuhoamiseen löytyy useita keinoja. Premisseistä: pienenevä pelikassa – suuremmat panokset tuottavat suurempia voittoja, johdetaan tavoitteen saavuttamisen kannalta looginen virhepäätelmä ja otetaan suurempaa riskiä aiempaa haavoittuvammalla pelikassalla. Likipitäen jokainen vedonlyöjä jossain sijoitustoimintaansa vaiheessa toimii näin. Kantapäiden polkeminen ei tietenkään ole nopein reitti menestyksen opettavaisuudestaan huolimatta. On hyvä ajatella pienenevän pelikassan ja kasvavien panoksien yhtälön toimimattomuutta jo ajoissa.

Tappioputkessa kohdataan kriisi, joka ei psykologiselta olemukseltaan juurikaan eroa muista elämän kriiseistä. Menestyykö pelaaja jatkossa urheiluvedonlyöntisijoittamisessa kulminoituu yleensä ensimmäiseen pitkään tappioputkeen.

Maya- intiaanit eivät pelänneet kuolemaa, koska he tiesivät mitä maanpäällisen elämän jälkeen tapahtuu. Ehkä vedonlyöjänkin tulisi jo ajoissa selvittää, mitä tappioputken jälkeen tapahtuu? Nykyisin ei tarvitse turvautua ainoastaan vahvaan uskoon, vaan asia voidaan selvittää matemaattisella tarkastelulla.
Viikonlopun huippukohteista suurta tuottoa odottamista parempi lähestymistapa olisi janota tappioita, koska ilman niitä ei tule voittoja. Päämäärän voitollisessa palautuksessa voi asettaa suoraan yli tuhanteen vetoon. Viikonlopun huippukohteiden osumisesta voi ja pitääkin iloita, mutta oikeilla jäljillä ollaan vasta kun tappiot pystytään ohittamaan olan kohautuksella. Tunteet tekevät urheiluvedonlyönnistä sijoittamisen nautittavimman muodon, mutta ne on osattava hallita.
Vedonlyöntisijoittamisessa päämäärä ei ole voittaa mahdollisimman usein, vaan määrällisesti mahdollisimman paljon rahaa. Mahdollisimman paljon taas voi voittaa vain pelaamalla paljon ja jatkuvasti valitsemansa strategian mukaisesti.
Huvipelaamisesta sijoitustoimintaan

Sijoitusvedonlyönti on 90- luvulta juurensa juontavasta viisaasta huvipelaamisesta seuraava käsite. Se ei ole ainoastaan viikonloppuista tv- jännitystä huvivetojen parissa, pienempiä tappioita, ehkä vähän taskurahaakin, se on avain todelliseen kassan kasvuun ja kestävään elinkeinoon urheiluvedonlyöntisijoittamisella.
Keskeisiä asioita ovat:
• Laita kassa kiertämään, pelaa paljon
• Aseta tavoitteet riittävän kauas
• Älä konsultoi tunteitasi, tarkastele tuloksia tosiasioiden pohjalta
• Noudata valitsemaasi pelistrategiaa kaikissa tilanteissa

Menestymisen mallit liiketaloudesta

Vanha klisee ”työtä tekemällä ei rikastu” pitää hyvin pitkälle paikkansa. Liiketaloudessa rikastuneet ihmiset ovat lähes poikkeuksetta osaamisen kaupallistajia. Osaamisen kaupallistaja on sellainen ihminen joka saa muiden tekemän työn tuottamaan itselleen. Osaamisen kaupallistaja rakentaa organisaatioita, joissa sadat ja tuhannet ihmiset tekevät töitä hänen puolestaan, hänen lompakkoonsa. Ihmisen aika on hyvin rajallista, joten on turha kuvitella pääsevänsä parhaaseen mahdolliseen tulokseen tekemällä kaiken itse. Se ei toimi liiketaloudessa, eikä se toimi vedonlyönnissä. Siksi tärkein kysymys ei olekaan osaanko minä tehdä tämän, vaan osaanko käyttää muiden tekemää työtä vipuna menestykseen.
Jokainen vedonlyöjä on varmasti aloittanut tutkimalla kohteita itse sekä pelaamalla vain omat pelivalintansa. Kuvittele yhden sarjan analysointiin ja analyysin numeeriseen muotoon muuttamiseen kuluva aika. Keräät ja tutkit statistiikkoja aiemmista peleistä, pelaajista, joukkueista, olosuhteista, pohdit motivaatiotekijöitä, etsit kertoimia. Aikasi riittää rajalliseen määrän sarjoja ja sarjoissa on rajallinen määrä pelejä joihin on tarjolla rajallinen määrä ylikertoimia. Laske nyt tuntipalkka löytämällesi 15 vedolle ja vertaa vaihtoehtoon, että olisit jättänyt vetoja samana aikana 50 puolet vähemmällä ajan käytöllä.
Jokainen ammattipelaaja joutuu verkostoitumaan. Jokainen väistämättä kohtaa sen tosiasian, että omat resurssit ja aika eivät riitä sellaisen kassan kiertonopeuden saavuttamiseen, jolla saavutetaan todellinen kassan kasvu.
Saadessasi pelisuosituksen sähköpostiin, et siis saa pelkkää vihjettä, vaan työtunteja jotka joku muu on puolestasi tehnyt.
Suuri vetomäärä tappaa varianssin

Kun olet ottanut käyttöön vihjepalvelun, tai muulla tavoin kasvattanut odotusarvoltaan voitollisten vetojen määrää, huomaat normaaliin keskihajontaan kuuluvien tappioputkien käyvän ajallisesti yhä lyhyemmiksi ja voitollisten kuukausien suhteellisen osuuden kasvavan.
Pelaaja joka pelaa 5 vetoa viikossa saattaa kohdata yli vuoden mittaisia tappioputkia. Pelaamisen mielekkyys on varmasti vaakalaudalla, kun jokaisen vedon etsimiseen on käytetty suuri määrä työtä ja aikaa, jokainen veto on tuntunut erinomaiselta valinnalta, mutta silti koko vuosi on kokonaisuudessaan ollut tappiollinen. Syyn ei tarvitse olla huonoissa pelivalinnoissa, vaan syy on matemaattisessa tosiasiassa, että muutaman sadan vedon sarja on yksinkertaisesti liian lyhyt varmuudella realisoimaan voitollisen odotusarvon kassan kasvuksi.
Vastaavasti voi käydä myös siten, että pelaaja tekee kuluneen vuoden aikana todelliseen tuotto-odotukseen nähden kolminkertaisen tuloksen. Tästä seuraa helposti vääriä johtopäätöksiä ja väistämättä ennemmin tai myöhemmin seuraavan tappioputkeen isketään voitoista rohkaistuneena ylimitoitetuin panoksin.
Kumpaakin reittiä päästään helposti lopputulokseen, jossa kassa kuivuu ja kiinnostus vedonlyöntisijoittamiseen tyrehtyy, vaikka syy ei ole ollut missään vaiheessa huonojen vetojen, vaan väärän strategian ja väärän asennoitumisen. Syy ei ole myöskään pelaajan, vaan oikean informaation niukan saatavuuden, tai haluttomuuden uskoa, että kestävä menestys tulee vain jatkuvalla sijoittamisella, ei yksittäisillä onnenkantamoisilla.
Pelaa määrällisesti paljon odotusarvoltaan voitollisia vetoja ja noudata valitsemaasi panostusstrategiaa kaikissa olosuhteissa, vain siten teet voittamisesta jatkuvaa ja voitat mahdollisimman paljon.
Vedonlyönti elinkeinona

Taloudellisesta vapaudesta ja taloudellisesta riippumattomuudesta puhuminen, niin kuin se urheiluvedonlyöntiin usein liitetään, on aloittelevan vedonlyöjän kohdalla melko mahtipontista. Taloudellisella riippumattomuudella tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilön keräämä varallisuus tuottaa niin paljon passiivista pääomatuloa, ettei hänen tarvitse enää tehdä töitä tai miettiä menojansa. Vuorovaikutussuhteessa aloittavaan vedonlyöjään on tällainen epäreilua samaistumisen tavoittelua. Puhummekin mieluummin käytännön läheisemmin vedonlyöntisijoittamisella saavutettavista osittaisista elinkeinotuloista ja myöhemmässä vaiheessa vedonlyönnistä ainoana elinkeinona.
Haluamme korostaa pelikassa-ajattelun tärkeyttä silloin kun tavoite ei ole voittaa satunnaisesti hieman ylimääräistä rahaa, vaan tehdä tasaista tuottoa. Kukaan ei varmastikaan halua elinkeinonsa olevan onnen tai viikonlopun huippukohteiden osumisen varassa? On siis pyrittävä sellaiseen pelistrategiaan, joka tuottaa mahdollisimman tasaisesti, mahdollisimman varmasti ja pitkällä tähtäimellä mahdollisimman paljon.
Pelikassan avulla vedonlyönnin keskihajonnat ja oikea panostaminen tulevat tutuksi. Pelikassan avulla on helppo niin ikään huomata, että vetoja tarvitaan määrällisesti paljon ja matalakertoimisia usein palauttavia vetoja kannattaa suosia. Pelikassan perustaminen on ensimmäinen askel kohti ammattimaista vedonlyöntisijoittamista.
Perusta pelikassa rahoista jotka sinulla on varaa laittaa sivuun vedonlyöntiä varten. Älä pelaa kuvitteellisesta kassasta panostaen. Älä käytä velkavipua. Ei haittaa, vaikka ensimmäisten kahden vuoden tuloksesi olisi rahallisesti pieni. Mikäli olet tuplannut kassasi kumpanakin vuotena, tiedät pystyväsi siihen myös kolmantena, neljäntenä, viidentenä…Tämä tieto tulee palkitsemaan sinut siihen hetkeen asti saavutettua rahallista korvausta paremmin.
Hanki taulukkolaskentaohjelma ja kirjaa kaikki vetosi. Muutaman vuoden kuluttua kirjanpitoaineiston laajennuttua, et ajattele tehtyä tulosta tunneperäisesti, vaan voit arvioida tapahtumia kuin ulkopuolisena henkilönä matemaattisesti pätevän aineiston pohjalta. Mikäli omaat taipumusta tunneperäisiin ratkaisuihin ja strategiasta poikkeamiseen, voit osoittaa tunteillesi niiden olevan väärässä. Yksittäiset hairahdukset pysyvät kyllä muistona kassankehityksen graafisessa esityksessä.
Aloitteleva tai ammattimainenkin vedonlyöntisijoittaja voi pitää tavoitteenaan pelikassan kaksinkertaistamista vuosittain. Tavoitteen saavuttamiseksi vihjepalvelun ja muiden vedonlyöjien tekemän työn hyödyntäminen on, jos ei välttämätöntä, niin ainakin suositeltavaa. Tällöin mahdollisuudet ovat vetomäärän kasvaessa täysin realistiset myös tavoitteen ylittämiseen. Pelikassan tuplaaminen on tavoitteena palkitseva, mutta realistinen. Kun olet tuplannut pelikassan viitenä vuonna peräkkäin, maailma näyttää erilaiselle. Vapaammalle.

Lähde: www.profitbet.fi

Top